Suny

Uluslararası Ortak Lisans Programı Nedir

Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları (UOLP), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı bir Türk Üniversitesi ile New York Eyalet Üniversitesi Sistemi’ne (SUNY) dahil bir üniversite tarafından ortak olarak yürütülen lisans programlarıdır. Öğrenciler dönüşümlü olarak eğitimlerinin yarısını Türkiye’de, yarısını Amerika’da görürler. Uluslararası eğitim kuruluşları arasında en önemli kuruluş olan Institute of International Education, bu eşsiz programlara Uluslararası Eğitim dalında 2007 Heiskell ödülünü vermiştir. 

Programların Özellikleri

İki ülkede eğitim: Uluslararası Ortak Lisans Programları, öğrencilere gerçekten eşsiz bir deneyim sunacak ve onları her geçen gün daha da küreselleşen dünyamızda başarılı olabilmek için hazırlayacaktır. İki ayrı ülkede ve üniversitede öğrenim görmekle kalmayıp öğrencilerimiz bu sayede biri Türkiye'de diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri’nde iki saygın okuldan diploma almış olacaklardır.

İngilizce öğrenim: Öğrenciler İngilizce’yi hem Türkiye’deki üniversitelerde, hem de doğal ortamında geliştirme fırsatı bulacaklardır.

İki farklı kültür: Bu programlarda öğrenciler iki farklı kültürü yakından tanıyacaklardır. Öğrenciler bu programlardaki deneyimlerinden dolayı çok uluslu şirketlerde ve uluslararası alanlarda büyük başarılara imza atabileceklerdir.

YÖK onaylı, kaliteli eğitim: Bu programlardaki öğrenciler iki diploma aldıkları için hem Türkiye’deki üniversitelerinin, hem de Amerika’daki üniversitelerinin akademik şartlarını yerine getirmektedirler. En önemlisi bu tecrübeleri ve eğitimlerini YÖK onaylı programlarda görmüş olacaklardır.

Eğitim Modeli

Her programın kendine has eğitim modeli olmasına rağmen, genel olarak öğrenciler lisans eğitimlerinin 1. ve 3. yıllarını Türkiye’deki üniversitelerinde 2. ve 4. yıllarını Amerika’daki üniversitelerinde görmektedirler. Eğitimlerinin 4. yılını Amerika’da tamamlayan öğrenciler Optional Practical Training (OPT) hakkını kullanabiliyorlar. OPT; Amerika Birleşik Devletlerin’de 1 yıllık yasal çalışma iznidir.

Uluslararası Ortak Lisans Programına kabul edilen fakat yeterli düzeyde İngilizceye sahip olmayan öğrenciler, ilgili Türk üniversitesinin İngilizce hazırlık okulunda yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır.

Eğitim modeli ve programlar ile ilgili daha fazla detayı 'Programlar' başlığı altında bulabilirsiniz.